De aantrekkelijke werkgever

Bedrijven die opvallen, die zich weten te onderscheiden van hun concurrenten, staan direct al met 1-0 voor in de strijd om goed personeel. Opvallen als aantrekkelijke werkgever geeft je een stevige basis in een krapper wordende arbeidsmarkt. Daar komt heel wat bij kijken. Vier essentiële invalshoeken op deze pagina.

 

1

Tekorten aan personeel. Ben je een aantrekkelijke werkgever?

2

Hoog personeelsverloop. Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever?

3

Stagnatie in ontwikkeling. Hoe voorkom je dat mensen vastroesten en blijven zitten?

4

Werken met millennials. Wie zijn ze? Wat vinden zij belangrijk in hun werk?

1

Tekorten aan personeel. Ben je een aantrekkelijke werkgever?

2

Hoog personeelsverloop. Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever?

3

Stagnatie in ontwikkeling. Hoe voorkom je dat mensen vastroesten en blijven zitten?

4

Werken met millennials. Wie zijn ze? Wat vinden zij belangrijk in hun werk?

 

1

Tekorten aan personeel. Ben je een aantrekkelijke werkgever?

Kampt jouw sector met een tekort aan personeel? Dreigt dat in de nabije toekomst? Kun je moeilijk goede mensen krijgen? Zit je met onvervulbare vacatures? Dan voel je de druk om hogere salarissen te bieden. Of om te concurreren op modieuze ‘toeters en bellen’ in de arbeidsvoorwaarden. Maar je weet dat zoiets tijdelijk werkt. Mensen die je zo lokt vertrekken net zo makkelijk naar een ander die net iets meer biedt. Het moet anders. Maar hoe?

Wat maakt bedrijven die hoog scoren in de ‘Beste Werkgever’-ranglijsten zo onweerstaanbaar, zo aantrekkelijk en verleidelijk voor werknemers? Wat kun je leren van hun succes?

Vraag je eens af: wat maakt ons bedrijf aantrekkelijk? Waarmee onderscheiden wij ons op de arbeidsmarkt? Leer wat de mensen die je zoekt, aantrekkelijk vinden. Waarom zouden mensen eigenlijk bij jouw bedrijf willen komen werken? Misschien gaat het daarbij om andere dingen dan je altijd hebt gedacht.

Voorbeeld uit de gezondheidszorg

Een ziekenhuis in een grote stad besloot recent alle ziekenverzorgenden te vervangen door verpleegkundigen. Dat zou de kwaliteit omhoog brengen. Maar: er was in die stad al een groot tekort aan verpleegkundigen. Wat bleek? Het betreffende ziekenhuis had zijn vacatures binnen een paar maanden vervuld zonder al te veel inspanning. Want verpleegkundigen wilden hier heel graag komen werken. Een ziekenhuis dat echt aan de top staat. Dat een uitstekende reputatie heeft. Dat vooroploopt bij vernieuwingen. Een ziekenhuis dat ook een sterk imago als werkgever heeft ontwikkeld. En veel ambassadeurs heeft onder patiënten en personeel. Wie wil daar nu niet werken?

Een goede naam, een ‘sterk werkgevers merk’ bouwen, daar komt heel wat bij kijken. Leer van het succes van anderen. Maar kopieer niet klakkeloos hun formule. Het gaat om het eigen geluid van je bedrijf. Om de unieke Werk Deal die jouw bedrijf je medewerkers kan bieden.

Hoe word ik een aantrekkelijke werkgever? Ik deel graag 3 waardevolle tips:

 • 1
  Maak je beloften waar. Zorg dat wat je kandidaten voorspiegelt in wervingscampagnes klopt met de werkelijkheid. Je kunt een medewerker perspectief bieden op opleiding en ontwikkeling, doorgroei, een buitenlandstage. Maar zorg er dan voor dat het ook gebeurt. Voorkom dan teleurstelling doordat het werk het niet toelaat, het werk voorgaat, het niet uitkomt. Wees betrouwbaar voor je personeel.
 • 2
  Investeer in de positieve werkbeleving van medewerkers. In de sociale aspecten van het werk: een goede collegiale sfeer, teamwork, samenwerking en eigentijds leiderschap. Geef mensen het vertrouwen dat er rekening gehouden wordt met hun wensen en mogelijkheden (denk aan werkrooster, werktijden, bijzonder verlof, vakantie, voorkomen van pesten en seksuele intimidatie).
 • 3
  Biedt eigentijdse arbeidsvoorwaarden, een Werk Deal op maat. Onderzoek hoe je (potentiële) medewerkers de arbeidsvoorwaarden waarderen. Overweeg of je dure componenten die ook nog eens laag scoren, uit het pakket kunt halen en kunt vervangen door nieuwe, hoger gewaardeerde, componenten. Probeer zoveel mogelijk maatwerk te bieden.

Wil je verder bouwen aan een unieke, onderscheidende propositie in de markt? En meer werk maken van de Werk Deal van jouw bedrijf? Dan kun je zo zelf aan de slag met deze 3 tips. Maar je doet het er niet zomaar even bij. Er komt veel bij kijken en je kunt het maar één keer goed doen.

Heb je hier expertise en hands-on ervaring bij nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen.


 
 

2

Hoog personeelsverloop. Hoe blijf je een aantrekkelijke werkgever?

Is je personeelsverloop hoger geworden de afgelopen tijd? Vertrekken goed presterende medewerkers? Zelfs als je ze nog genoeg groeimogelijkheden kunt bieden? Waarom doen ze dat? Je krijgt er niet de vinger achter. Maar je weet wel wat het kost het om een vertrekkende medewerker te vervangen. Al gauw 21% van het bruto jaarsalaris gemiddeld. Het schiet niet op als je via de voordeur nieuw personeel binnenhaalt, terwijl je de achterdeur wijd open laat staan voor het zittende personeel. Dat is dweilen met de kraan open.

Vraag je eens af of je bedrijf nog voldoende aantrekkelijk is voor je mensen. Wat is de echte reden waarom werknemers opzeggen? Waar hechten zij waarde aan? Vaak zijn dat zaken op het sociale vlak: de relatie met de leidinggevende, de balans tussen werk en privé, en erkenning en persoonlijke waardering. Kan het zijn dat er in jouw bedrijf sprake is van pesten of seksuele intimidatie?

Hoe blijf ik een aantrekkelijke werkgever? Check 7 essentiële punten van werk door de bril van je medewerker:

 • 1
  Ik heb duidelijk voor ogen wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn die horen bij mijn functie of rol.
 • 2
  Ik krijg genoeg ruimte om mijn functie of rol naar eigen inzicht te vervullen zonder op een vervelende manier bejegend te worden. 
 • 3
  Ik ervaar de werkdruk gemiddeld genomen als acceptabel. 
 • 4
  Ik ben baas van mijn eigen agenda (maar houd natuurlijk rekening met anderen). 
 • 5
  Mijn werk is uitdagend en afwisselend. 
 • 6
  Ik krijg voldoende ondersteuning als mijn werk dreigt vast te lopen.
 • 7
  Ik heb voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden in dit bedrijf.

Wil je als werkgever ‘duurzaam aantrekkelijk’ blijven voor je personeel? Wil je investeren in deze 7 essentiële punten van de component werk?

Dan zijn dit de primaire vraagstukken waar je mee aan de slag moet. Heb je hier inspiratie, ervaring en praktische hulp bij nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen. 
 

3

Stagnatie in ontwikkeling. Hoe voorkom je dat mensen vastroesten en blijven zitten?

Ken je het recept van vastroesten? Veel medewerkers tussen de 45 en 55 met een vast contract en op de hoogste trede van hun salarisschaal. Opleidingen en leer- en ontwikkeltrajecten al lang achter de rug. Ze vinden dat ze niets meer hoeven te leren, omdat ze genoeg ervaring hebben.

Switchen naar een andere baan is sowieso moeilijk. De kans is groot dat zij blijven hangen tot hun 67e (“Ik moet nog tot mijn 67e!”). Als het gaat om hoogbetaalde functies spreken we van ‘de gouden kooi’.

Vraag je af: hoe krijg ik vijftigplussers in beweging? Hoe voorkom ik vastroesten? Wat kan ik doen aan een gouden kooi? Hoe kunnen we zorgen dat medewerkers vitaal, flexibel, wendbaar en gemotiveerd blijven? Wat motiveert ze eigenlijk nog? Hoe krijg ik ze enthousiast om in zichzelf te blijven investeren?

Vraag je af: wat doe ik met zestigplussers die moeite hebben met de werkbelasting? Wat kunnen we doen om uitval te voorkomen? Hoe kunnen we de ervaring van deze medewerkers gebruiken en hen helpen om met verve de eindstreep te halen?

Hoe voorkom ik dat mensen vastroesten en blijven zitten? Doe je voordeel met 3 aanvliegroutes:

 • 1
  Vergroot de arbeidsmobiliteit in je bedrijf. Zorg dat medewerkers in beweging blijven en investeren in hun ontwikkeling. Maak het mogelijk dat iedereen na een paar jaar kan overstappen naar een andere functie of rol. Gebruik het instrument Werk-APK in functioneringsgesprekken.
 • 2
  Biedt medewerkers de ruimte om hun baan leuker en interessanter te maken. Geef ze de kans om vormgever worden van hun eigen werk, de regie van hun loopbaan in handen te nemen. Door slim te sleutelen aan hun baan creëren medewerkers werk op maat en investeren zij in hun duurzame inzetbaarheid.
 • 3
  Bespreek met oudere medewerkers hoe zij de laatste tien jaar van hun werkzame leven willen en kunnen werken. Demotie is een beladen begrip, daarom ‘Remotie’: het zoeken naar een passende rol of combinatie van rollen die aansluiten bij de sterke kanten van een (zeg) zestigplusser.

Wil je de mogelijkheden vergroten voor oudere medewerkers die dreigen vast te roesten in hun comfortabele positie? Dan kun je direct aan de slag met deze 3 aanvliegroutes.

Werk-APK, slim sleutelen aan banen, remotie - dat heb je niet snel voor elkaar. Kun je hier expertise en praktische ervaring bij gebruiken? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen.


 
 

4

Werken met millennials. Wie zijn ze? Wat vinden zij belangrijk in hun werk?

Millennials, dat is de jongste generatie op de werkvloer (geboren 1985-2000). Volgens managementgoeroe Simon Sinek zijn ze zelfingenomen, egocentrisch, ongeduldig en lui. Willen alleen betekenisvol werk doen en daarin impact hebben. Lastig te managen, missen focus, zien alleen hun rechten en voelen zich vaak miskend.

Zijn uitspraken (2017) maakten veel los. Spijker op zijn kop, kern van waarheid of zwaar overtrokken? Hype, mythe of werkelijkheid? Hoe dan ook, deze generatie stroomt de arbeidsmarkt op. Velen zijn al aan het werk. Over een jaar of tien zijn ze in de meerderheid. Wie zijn ze? Wat vinden ze belangrijk in het leven? Hoe werken ze?

Je hebt de jongste generatie zien binnenkomen in je bedrijf. Begrijp je wat ze willen? Waar ze energie van krijgen en waar ze ‘op leeglopen’?

Vraag je af: waarin verschillen millennials van de andere generaties? Hoe kun je hun sterke kanten inzetten en ze helpen handiger om te gaan met hun zwakke kanten? Wat kun je leren van succesvolle bedrijven waar millennials de boventoon voeren?

Wat vinden millennials belangrijk in hun werk? 6 gouden adviezen om het beste uit millennials te halen:

 • 1
  Geef ze vrijheid, autonomie en ruimte in hun werk - en de kans om zich snel te ontwikkelen.
 • 2
  Geef ze snel feedback: direct, persoonlijk en vanuit gelijkwaardigheid.
 • 3
  Bied ze de mogelijkheid om veel samen te werken met collega’s en klanten.
 • 4
  Maak gebruik van hun voorsprong op het gebied van IT en sociale media.
 • 5
  Zorg dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere maatschappij: voor millennials zijn betekenisvol werk en zingeving belangrijk.
 • 6
  Voer een open dialoog met hen waarin je als bedrijf kritisch naar jezelf kijkt. Millennials doorzien een verouderde cultuur haarscherp.

Blijf je je verwonderen over millennials? Probeer je ze nog steeds ‘top-down’ aan te sturen? Vraag je je af wat hun ‘gebruiksaanwijzing’ is? Zoek je naar de juiste toon? Zou je ze willen omarmen, maar kun je je eigen normen en waarden niet zomaar loslaten?

Je kunt de 6 gouden adviezen direct vertalen naar jouw bedrijf. Heb je daarbij een ervaren klankbord van buiten nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen.

Gerelateerde blogs

‘Onboarding’: het nieuwe inwerken
Steeds meer grote bedrijven tuigen een 'onboarding' programma op voor nieuwe medewerkers. Wat hebben kleinere werkgevers daaraan? 5 waardevolle inzichten
Maatwerk betekent: maatwerk
Bedrijven experimenteren met een ‘4+1’ werkweek: vier dagen werken voor klanten en de vijfde dag werken aan jezelf. Die opzet lijkt goed voor de productiviteit, zelfontwikkeling, motivatie en werk-privé balans. Moet iedereen dan overstappen op dit model?
Geen ervaring? Juist dan geschikt!
Krijg je als werkgever een vacature niet ingevuld, ga dan eens omdenken. Om wat voor functie of rol gaat het en wat moet de kandidaat in huis hebben? Denk aan vaardigheden, sterke kanten, karaktereigenschappen, attitude - en minder aan diploma’s en ervaring. Dat vergroot de kans op een goede match.