Eigentijds leren

Je wilt je bedrijf bij de tijd houden. Daarom verwacht je van je medewerkers dat ze zich ook blijven ontwikkelen. Graag in het tempo dat de business dicteert. Hun leervermogen is een belangrijke succesfactor voor je bedrijf. Moet je je medewerkers dan terugsturen naar school? Nee, dat is niet zo effectief. Bovendien zullen velen daar geen goede herinneringen hebben. Gelukkig zijn er veel nieuwe en effectievere nieuwe leervormen beschikbaar. Methodes die mensen aanspreken. Waar ze energie van krijgen. Leervormen die passen in deze tijd. Eigentijds leren is revolutionair anders dan het traditionele leren. 

4

Trends in leren

Ken je de trends in leren en ontwikkelen? Ik wil je graag wegwijs maken. Daarom belicht ik 4 trends die sterk samenhangen en de wereld van werken en leren op zijn kop zetten.

 • 1
  Gepersonaliseerd leren:  Moderne consumenten kiezen zelf wat zij willen zien, horen en lezen. En ze doen dat waar en wanneer hun dat het beste uitkomt. Consumenten krijgen persoonlijke aanbevelingen van bedrijven op basis van hun surfgedrag op internet. Iedereen leert op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Maar het beste en het meeste leren ze door zelf te ervaren, zelf te doen en zelf te kiezen. Leren dat direct aansluit op kun kennis en ervaring. 
 • 2
  Mobiel leren:  Iedereen die werkt heeft een smartphone en/of tablet. En heeft dus altijd, overal en op elk apparaat direct toegang tot apps, video’s, social media en zoekmachines. Veel bedrijven maken daarom korte online-leermodules voor hun medewerkers. Vaak zijn die leermodules interactief: je kunt op elkaar reageren, kennis delen en samenwerken. 
 • 3
  Video-ondersteund leren: De jongere generaties lezen minder en kijken meer. Uit onderzoek blijkt dat mensen 10% van wat zij lezen, 20% van wat zij horen, 30% van wat zij zien en 70% van wat zij horen én zien onthouden. Het gebruik van video voor het leren en ontwikkelen is fors in opmars. Dat geldt ook voor virtual reality en augmented reality. Wie ziet, hoort, voelt en beleeft, onthoudt veel beter.
 • 4
  Micro-leren: Micro-leren haakt in op de andere drie trends. De totale leerstof wordt opgesplitst in kleine elementen, ‘hapklare brokken’, in een variatie van vormen. Denk aan een instructievideo, een expertvideo, een blog, een checklist, een wiki, een set vaak gestelde vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld een filmpjes van 1 minuut die van A tot Z boeien en to-the-point en relevant zijn.

Hoe zien de opleidingen, trainingen en cursussen binnen jouw bedrijf er uit? Erg traditioneel? Of zitten er al elementen van eigentijds leren in? Hoe waarderen je medewerkers de leer- en ontwikkelkansen op hun werk? Is leren geïntegreerd in het werk of gescheiden daarvan, op een externe locatie? Kunnen mensen zelf de regie pakken over hun ontwikkeling of is het een kwestie van ‘one-size-fits-all’?  

Het is de uitdaging om een aantrekkelijke digitale leeromgeving te bouwen en levendig te houden. Om medewerkers zelf hun keuzes te laten maken. Een cultuur te creëren waar mensen kennis delen en leren van elkaar. Dat klinkt bijna utopisch. Maar het kan. Het vraagt wel een forse inzet. Maar bedenk: het gaat om een cruciale succesfactor!

Wil je meer werk maken van eigentijds leren in jouw organisatie? Dan kun je zo zelf aan de slag met de 4 trends. Maar ga niet over één nacht ijs. Er komt veel bij kijken en als je er werk van maakt, dan kun je het beter maar gelijk goed doen.  

Heb je hier concrete expertise en hands-on ervaring bij nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen. 

4

Invalshoeken om eigentijds leren direct toe te passen in jouw bedrijf

 • 1
  Push versus pull leren. Push leren staat voor centraal opgelegde standaard leerstof (opleidingen, trainingen, cursussen). Pull leren staat voor leren vanuit de behoefte van de medewerker. Antwoorden zijn direct beschikbaar ze nodig zijn, waar de medewerker ook is. Hij kan ze vinden op elk apparaat: any time, any place, any device (korte instructievideo’s, vragen en antwoorden op intranet). 
 • 2
  Blended leren.  Blended staat voor een gezonde mix van leervormen. Het is een combinatie van online leren (e-learning), een keuze uit korte video’s (micro-leren), een klassikale training met veel interactie, praktijkoefeningen, rollenspel, simulaties, serious games, een online platform om kennis en ervaring uit te wisselen (community of practice).
 • 3
  Sociaal leren. Sociaal leren staat voor leren van elkaar. Leren van je coach, mentor, leidinggevende via persoonlijke gesprekken. Leren van collega’s via 1 op 1 feedback of in teamverband. Samen werken, samen leren en samen beleven. Daar hechten jongere generaties veel waarde aan. En terecht: leren kan zoveel leuker én gemakkelijker.
 • 4
  Bedrijfscultuur en leren. Leren staat niet los van andere elementen voor een sterke bedrijfscultuur. Denk aan leiderschap, een duidelijke koers, goede communicatie, bevlogen medewerkers, de wil om kennis te delen en continu te verbeteren. De hele infrastructuur moet kloppen.  

Hoe zit jullie leerhuis in elkaar? Hoe is de balans tussen push en pull? Hoe is de variatie van leervormen (blended leren)? Heb je een of meer aanvliegroutes voor eigentijds leren al gevolgd? Kun je daarin stappen zetten?

Zijn medewerkers in jouw bedrijf actief op social media? Maak je daar gebruik van? Misschien ligt daar een gouden kans om sociaal leren een boost te geven. Doe je aan data tracking om te kijken wie wat bekijkt, wie waarop klikt en wie wat deelt? Hoe scoren teams daarop? En hebben jullie een bedrijfscultuur die leren en ontwikkelen ondersteunt? 

Heb je wel stappen gezet – leerhuis, leerplatform – maar twijfel je aan de effectiviteit? 

 Wil je meer dan een goedbedoeld advies? Heb je kennis, ervaring en praktische implementatiekracht nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen.