Wendbare organisatie

Om competitief te blijven, moet je bedrijf een feilloze neus hebben voor trends in de markt en die weten vertalen naar jullie business. Weten wat je klanten beweegt en wat zij willen. Snel beslissingen kunnen nemen. Wendbaar en flexibel als organisatie. Dat kan alleen als je medewerkers het lef hebben om nieuwe uitdagingen aan te gaan, kunnen omgaan met onzekerheid, en vertrouwen op hun probleemoplossende vermogen. Wendbare medewerkers durven te vernieuwen en kunnen veranderen. Op deze pagina wendbaarheid vanuit twee perspectieven: 1 organisatie en 2 personeel.

1

De markt verandert snel.
Hoe speelt jouw organisatie daar op in?

Veranderingen gaan in hoog tempo. Consumenten stellen nieuwe eisen aan producten én aan de wijze waarop die geleverd worden. Andere distributiekanalen, andere aflevertijden. Landsgrenzen zijn hier aan het verdwijnen. Er ontstaan heel nieuwe koper-leveranciers-relaties.

Om competitief te blijven, moet je bedrijf voortdurend in kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. Weten wat klanten beweegt en wat zij willen. Snel beslissingen kunnen nemen. Durven experimenteren. Op reis gaan, ook al is de bestemming nog onduidelijk. In het tempo dat de markt dicteert. Terwijl het werk van vandaag ook alle aandacht opeist. Het is: presteren voor vandaag én aanpassen voor morgen.

Darwin zei al: “Het zijn niet de sterksten of slimsten die overleven, maar diegenen die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving”.

Vraag je eens af: wie in jouw bedrijf richt continu de blik naar buiten? Wie heeft een feilloze neus voor trends in de markt en weet die te vertalen naar jullie business? Wie weet wat jouw klanten drijft, waar zij mee worstelen, wat zij morgen willen? Is jouw werkorganisatie flexibel genoeg om snel te kunnen beslissen over aanpassingen? Durven jullie te kiezen uit kansen en ‘ervoor te gaan’? Is jullie mindset gericht op continu ontwikkelen, experimenteren en leren (ook van fouten)?

Hoe wendbaar is je organisatie als het erop aan komt? In deze tijd is flexibiliteit belangrijk voor zakelijk succes. Je hoort veel over agile werken. ‘Agile’ betekent letterlijk: lenig, behendig, wendbaar. Al doende aanpassen. Een flexibele organisatie bouwen, dat is geen kwestie van een tijdelijk project of programma doorlopen. Dat doe je niet zomaar.  

Hoe vergroot je de flexibiliteit van je organisatie?
Ik geef je alvast 7 tips waar je je voordeel mee kunt doen:

 • 1
  Geef concreet vorm aan ‘de blik naar buiten’: leg de verantwoordelijkheid voor het signaleren, oppakken en vertalen van trends bij enkele medewerkers en gebruik ook externe expertise.
 • 2
  Verdiep je in de eisen, behoeften en verlangens van je klanten.
 • 3
  Investeer in het lerend vermogen van je organisatie: kennis delen, experimenteren, sociaal leren.
 • 4
  Zorg voor een flexibele werkorganisatie (projectmatig, decentraal) met flexibele processen en IT.
 • 5
  Betrek alle stakeholders bij de voorbereiding van besluitvorming, benut alle kennis en weeg alle opties af - ook de onwenselijke en onhaalbare.
 • 6
  Bouw flexibiliteit in je personeelsbestand zodat je kunt op- en afschalen als het werk daarom vraagt.
 • 7
  Vorm strategische allianties en netwerken - een kern van duurzame relaties met een schil van gelegenheidspartners - om dynamischer te kunnen acteren. 

Wil je verder bouwen aan de flexibiliteit van je organisatie? Werken aan je aanpassingsvermogen, slagvaardigheid en concurrentiekracht? Dan kun je zo zelf aan de slag met deze 7 tips. Maar je wordt niet vanzelf flexibel. Er komt veel bij kijken en je kunt het maar één keer goed doen.

Heb je hier een brede blik van buiten en hands-on ervaring bij nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen. 


2

De toekomst is onzeker. Hoe wendbaar is je personeel?

‘Wendbare organisaties bestaan niet, wendbare werknemers wèl!’, zo luidde de prikkelende kop van een artikel in een vaktijdschrift (Management Executive, 2015). Een boude uitspraak die mij net een brug te ver lijkt. Maar lees ‘m eens zo: mensen maken organisaties wendbaar en niet andersom; mensen maken het verschil. Dan is het wel de spijker op zijn kop!

Er was veel aandacht voor wendbare (agile) organisaties. Maar nog weinig verbinding naar de werknemers. Het zijn de werknemers die samen met het management de strategie vernieuwen, richting geven en uitvoeren.

Vraag je eens af: hoe wendbaar zijn je medewerkers? Kunnen zij nieuwe ervaringen omzetten in effectief gedrag? Hebben zij het lef om nieuwe uitdagingen aan te gaan, kunnen ze omgaan met onzekerheid, durven ze te vertrouwen op hun eigen probleemoplossende vermogen, zijn ze in staat om feedback te geven en te ontvangen? Zijn ze bereid om te vernieuwen en veranderen? Staat ze open voor nieuwe dingen, andere inzichten?

Dit complex aan persoonlijkheidskenmerken en drijfveren heet in vakjargon learning agility. Het is een maatstaf voor het potentieel van een medewerker: hoe zal die handelen? Is hij of zij in staat het geleerde direct toe te passen in een nieuwe situatie? Iemand met potentieel leert snel van nieuwe ervaringen. Treffend verwoord door Goedkoop: “Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen.”

Wendbaarheid van je personeel is een belangrijke succesfactor, maar staat niet op zichzelf. Naast wendbaarheid zijn ook hun vakbekwaamheid, werkvermogen (gezondheid, vitaliteit) en veerkracht van cruciaal.

Hoe verhoog ik de wendbaarheid van mijn medewerkers? Maak dan werk van 7 samenhangende thema’s:

 • 1
  Voortdurend blijven ontwikkelen: de gerichtheid en wil om continue te ontwikkelen en verbeteren, te leren van ervaringen en van feedback van anderen.
 • 2
  Initiatief durven nemen, in beweging komen, ook als de omstandigheden onzeker en de toekomst ongewis is.
 • 3
  Het zich eigen maken van nieuwe technologieën, ook als dit een investering in ‘eigen tijd’ vraagt.
 • 4
  Open staan voor nieuwe inzichten, andere meningen en perspectieven.
 • 5
  Actief kennis delen, contacten leggen, netwerken en relaties bouwen.
 • 6
  Kansen zien en aangrijpen om te experimenteren, vernieuwen en innoveren.
 • 7
  Open staan voor een ruime taak-, rol- en functieopvatting, omarmen van kansen voor bredere inzetbaarheid in de toekomst. 

Wil je de wendbaarheid van je personeel verhogen? Benieuwd naar wat learning agility kan betekenen voor je bedrijf? Ben je bereid om te investeren in deze 7 samenhangende thema’s van wendbaarheid vanuit het perspectief van de mensen die in je organisatie werken?

Dan zijn dit de punten waar je mee aan de slag moet. Heb je hier inspiratie, ervaring en praktische hulp bij nodig? Neem dan contact met me op. Samen kunnen we kijken hoe Kager-159 Works jou kan helpen.